Arthur Rimbaud eksistentialismin nousukiito

 


Arthur Rimbaud (1854 – 1891 Ranska) on merkittävä runoilija kirjallisuuden historiassa, hän uudisti runon muotoa ja sisältöä. Muodossa mentiin ohi perinteisen rakenteen ja sisällössä nousukiidossa kohti eksistentialismia. 

Vaikka Rimbaudia onkin luonnehdittu lähinnä eksistentialismin edustajaksi kirjoittaa hän myös: "Ihminen on katsottu". Tämä viittaa kollektiiviseen kokemiseen, yhteisön määrittelemään subjektiin. Lause taipuu strukturalismiiin, joka on filosofian myöhempi moderni suuntaus ja jonka mukaan yhteisö, yhteiskunta sekä sen rakenteet määrittelevät ja muovaavat yksilön. Rimbaudilla oli ulottuvuuksia.

Rimbaud oli lapsinero, joka teki oikeastaan koko tuotansonsa teini-ikäisenä -ehkä se on juuri siksi niin merkittävää- ja lopetti vain 21-vuotiaana. Hän muutti identiteettiään ja työskenteli sittemmin muilla aloilla kuin runoilijana. Runot ja runoilu olivat hänelle tämän jälkeen "pelkkää tiskivettä". Rimbaud värväytyi Alankomaiden armeijaan sekä elätti itsensä asekauppiaana Afrikassa.

Arthur Rimbaud oli monin tavoin kompleksinen persoona. Hänen opettajansa ja varhainen miesystävänsä ja rakastaja arvostettu runoilija Paul Verlaine kirjoitti sisällöllisesti kaunista eteeristä runoutta ja Rimbaud paljolti subjektin metaforisista kokemuksista. Verlaine on jäänyt kirjallisuuden historiassa oppipoikansa varjoon.

Arthur Rimbaud on vaikuttanut lukuisien myöhempien merkittävien kirjailijoiden ja taiteilijoiden tuotantoon, kuten vaikkapa Allen Ginsberg, Pablo Picasso ja suomalaisista Helene Schjerfbeck. 

Kuva: Arthur Rimbaud Etiopian Hararissa vuonna 1883 (lähde Wikipedia)

Teksti perustuu Arthur Rimbaudin tuotantoon, hänestä kirjoitettuun kirjallisuuteen sekä otteisiin filosofian historiasta.


Kommentit

Suositut tekstit