Siirry pääsisältöön

Tekstit

Uusin blogiteksti

Tunnelukot

  Kognitiivisessa psykoterapiassa lapsuudessa opituista haitallisista skeemoista käytetään nimitystä tunnelukko. Tunnelukot laukaisevat voimakkaita vihan, pelon, surun ja ahdistuksen tunteita, ja ne ohjaavat ajatuksia, emootioita ja käyttäytymistä. Tunnelukon voi aiheuttaa lapsuudessa tapahtunut hylkääminen, arvostelu, ylisuojelu, kaltoinkohtelu, syrjintä, hyväksikäyttö tai laiminlyönti. Tunnelukko on osa defenssiivistä käyttäytymistä sekä yksilön, ja henkilön pyrkimystä suojautua vastaavanlaisia kokemuksia vastaan, eli siis psyyken ja mielen yritys pitää yksilö tasapainoisena ja harmonisena. Defenssit ovat mielen ja psyyken puolustusreaktioita. Yksilö turvautuu sosiaalisesti, sosiologisessa ja psykologisessa mielessä defensseihin säilyttääkseen mielensä tasapainon vastaavanlaisissa sosiaalisissa yhteyksissä, joissa aiemmat kokemukset olivat ilmenneet. Tunnelukko on osa defensiivistä käyttäytymisreaktiota ja käyttäytymismallia. Tunnelukot ovat luontainen osa ihmisen mielen ja siis psyy

Viimeisimmät blogitekstit

Kuva

Minä ja feminismi - Terhi Tuhkanen-Markkula

Kuva

Suomalainen tango Elmer Diktonius

Kuva

John Keats pyrki ”täyttämään jokaisen särön” jalometallilla

Kuva

CIA: Guevara oli hyvin lukenut, älykäs ja hänellä olivat laajat akateemiset kiinnostuksen kohteet

Kuva

Giselle (1841) ja ekspressiivinen baletti

Kuva

John Hustonille merkittävät tekstien tekijät

Kuva

Ksenofon: Sokrates

Kuva

Länsimaisen feminismin edeltäjä Christine de Pizan

Kuva

Georgia Totto O’Keeffe - yksi ensimmäisistä amerikkalaisista taiteilijoista, joka tuotti puhtaasti abstraktin taideteoksen

Kuva

Sumerilaiset ottivat ensimmäisinä ratkaisevan askeleen taikauskosta kohti tieteellistä maailmankuvaa

Kuva

Mitä tiedämme, on keskustelun ja sosiaalisten käytäntöjen tulosta - Richard Rorty

Kuva

Eksentrismi | Tavallisuudesta poikkeava

Kuva

Antenarratiivi - asioiden olotila mikä on olemassa ennen narratiivia

Kuva

Itserakkaus

Kuva

Sotilasstrategi John Boyd arvioi muun muassa Maoa, Sun Tzuta ja Engelsiä

Kuva

Naiskirjoitus | Hélène Cixous

Kuva

Mies David Bowien lookin takana: Pierre La Roche

Kuva

Suomessa työskenteli 1800-luvun lopulla tiettävästi enemmän huomattavia naistaiteilijoita kuin missään muussa maassa

Kuva

Ryhmädynamiikka

Kuva

Edvard Isto: Hyökkäys (1899) Suomi-neito puolustaa lakikirjaa

Kuva

Armas Salonen - 1900-luvun merkittävimpiä orientalisteja Suomessa