Eino Kaila kytki suomalaiset tieteellisen todellisuuskäsitykseen

 


Filosofi Eino Kaila on yksi Suomen kaikkien aikojen merkittävimpiä kulttuurivaikuttajia. Kailaa on pidetty suomalaisen filosofian merkittävimpänä suunnannäyttäjänä sitten J. V. Snellmanin.

Eino Kailalla (1890 – 1958) oli Suomen 1900-luvun filosofeista suurin vaikutus suomalaisen sivistys- ja hengenelämän kehitykseen. Vahvemmin kuin kukaan muu yksityinen henkilö Kaila kytki suomalaisen filosofian eurooppalaiseen perinteeseen luomalla yhteydet Wienin piiriin. Siten hän ”toi Suomeen” nykyaikaisen logiikan ja empiristien korostaman tieteellisen todellisuuskäsityksen (todellisuuskäsitys eli maailmankuva).

Tekstilähteet:
Kuvalähde: Pinterest


Kommentit

Suositut tekstit