Michel Foucault: valta on subjektin muodostamisen väline

 


Michel Foucaultin mukaan erilaiset laitokset sekä myös esimerkiksi viihdemedia auttavat kaikki vallan avulla muodostamaan ihmisiä tietyntyyppisiksi subjekteiksi.

Ranskalaisen filosofi Michel Foucaultin (1926 – 1984) mukaan subjektiivisuus ei ole välttämättä jotain, joka annetaan ihmisille ulkoisesti - se on myös jotain, joka vakiintuu ihmisen suhteessa itseensä. Tämä voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun henkilö yrittää "löytää itsensä" tai "olla itsensä", mitä pidetään tyypillisenä modernin subjektin olemishakuisuutena. Tässä "todellisen itsen" etsinnässä minä vakiinnutetaan kahdella tasolla: passiivisena objektina ("todellisena minänä", jota etsitään) ja aktiivisena etsijänä. 

Muinaiset kyynikot ja 1800-luvun filosofi Friedrich Nietzsche esittivät, että "todellinen minä" voidaan löytää vain käymällä läpi suuria vaikeuksia tai vastoinkäymisiä. Muinaiset stoalaiset ja 1600-luvun filosofi René Descartes kuitenkin väittivät, että "minä" voidaan löytää hiljaisella ja yksinäisellä itsetarkastelulla.

Yksi esimerkki on myös Sokrates, joka väitti, että itsetietoisuus löytyy vain käymällä keskusteluja muiden kanssa, joissa keskustelijat kyseenalaistavat toistensa perustavanlaatuiset näkemykset ja mielipiteet. 

Michel Foucault sanoi, että "subjektiivisuus" on pikemminkin prosessi kuin olemustila. Hän väitti siten, että "todellista minää" ei ole löydettävissä, vaan pikemminkin "itse" muodostetaan / luodaan sellaisissa toiminnoissa, joita käytetään "itsensä" löytämiseen. Toisin sanoen Foucaultin mielestä esimerkiksi altistuminen vastoinkäymisille ei "paljasta" "todellista minää", vaan luo pikemminkin tietyn tyyppisen subjektin. Foucaultin mukaan subjektin "muoto" muodostuu suurelta osin yksilöön ulkopuolelta kohdistuvasta vallasta, ennen kuin mainittuja itsensä muodostavia käytäntöjä käytetään. Koulut, työpaikat, yhteisöt, erilaiset laitokset sekä myös esimerkiksi viihdemedia auttavat kaikki vallan avulla muodostamaan ihmisiä tietyntyyppisiksi subjekteiksi. Valta toimii siten subjektin muodostamisen välineenä.
Kommentit

Suositut tekstit