Francis Baconin harhat (idolit)

 


Filosofi Francis Baconin (1561 – 1626 Yhdistynyt kuningaskunta) mukaan ihminen näkee tai kokee harhoja neljällä eri tasolla, jotka ovat: kielen käytöstä johtuvat-, ihmislajin ominaisuuksista juontuvat-, auktoriteettien iskostamat- ja yksilön subjektiivisesta näkökulmasta juontuvat harhat.

Bacon käsittelee ko. harhoja teoksessaan Novum Organum (1620) (joka viittaa Aristoteleen teokseen Organon). Hän käyttää harhoista nimitystä "idoli" (< kr. eidolon, aavekuva, joka esitetään yleisimmin filosofian historian teoksissa sanalla harha). Tämä on ikiaikainen ajatusmalli, jossa käsitellään ihmisen tapaa nähdä, tai kokea, maailmaa subjektiivisesti sen viitekehyksen kautta mitä meille on opetettu. Toisin sanoen esimerkiksi totalitaarisissa valtioissa on "totuus" erilainen kuin vaikkapa niin sanotuissa demokraattisissa valtioissa. 

Katsomalla kuvaa niin kuin on opetettu emme näe mitä kuvassa on. Siddhartha Gautama kertoi tämän 500 eaa. ja sittemmin Friedrich Nietzsche pisti saman asian uuteen pakettiin.Kommentit

Suositut tekstit