Alemmuuskompleksi representoi psykologisia ulottuvuuksia

 


Alemmuuskompleksin käsitteen loi psykiatri Alfred Adler (1870 – 1937 Itävalta). Kompleksi on usein tiedostamaton, ja sen ajatellaan johtavan joissakin tapauksissa ylikompensoimiseen kuten mahtaviin suorituksiin tai äärimmäisen epäsosiaaliseen käytökseen. 

Adler käsitteellisti ikiaikaisen alemmuuskompleksin vasta 1900-luvun alkupuolella, hän työskenteli tässä psykoanalyysin kehittäjän Sigmund Freudin ja psykiatri C. G. Jungin kanssa, joskin kolmikon näkemykset erosivat sitten toisistaan.

Alemmuuskompleksi representoi psykologisia ulottuvuuksia, ja kompleksin modernin muodon katalysaattorina voidaan pitää myös länsimaisen kulttuurin kehitystä, joka vaatii aina uusia ja suurempia suorituksia. Teemaa käytetään esimerkiksi suosituissa murhamysteeri tv-sarjoissa, joissa murhaajan motiivit on johdettu alemmuuskompleksiin.

Kuvassa on japanilaisen taiteilija Naomi Okubon (s.1985) teos "Älä katso minua!" (2010-luku). Okubo on käsitellyt taiteessaan alemmuuskompleksia.

Tekstissä käytetty lähdettä Alfred Adler: https://fi.wikipedia.org/wiki/Alfred_Adler


Kommentit

Suositut tekstit