Anomalia

 


Anomalia on poikkeavuus, poikkeus, epäsäännöllisyys, säännöttömyys, epänormaalius, epänormaalisuus, epätavallisuus.

Anomalia käsitettä käytetään muun muassa eri tieteissä. Sillä voidaan kuvata myös persoonaa tai sen piirrettä. Anomalian persoonassa määrittelee yleensä yhteiskunta tai yhteisö, eli joissakin yhteisöissä anomaliana pidetty piirre on toisessa yhteisössä normaali. Subjektiivisesti anomalian määrittelee henkilön oma identiteetti.

Kuva: Margareta von Bonsdorff: Anomalioita


Kommentit

Suositut tekstit