Yhteiskunnallinen muutos saavutetaan kulttuurin avulla - Antonio Gramsci

 


Antonio Gramsci (1891 – 1937) oli italialainen yhteiskuntafilosofi. Hänen yhteiskuntafilosofiansa pääteeman mukaan yhteiskunnallinen kehitys, kapitalismin hajoaminen, tapahtuu työväen kulttuurin kehityksen kautta. Gramscin katsoo, että johtava kerros hallitsee yhteiskuntaa elitistisen kulttuurin avulla, siihen sisäänrakennettujen vakiintuneiden ja periytyvien käytäntöjen avulla. Gramsci käyttää tästä kulttuurin avulla hallitsemista nimeä hegemonia. Gramscin mielestä johtavan luokan vaihtamisen olevan mahdollista kehittämällä alemman luokan hallitsevan hegemonian (kulttuurin).

Gramscin yhteiskuntafilosofia on osin toteutunut tässä ajassa. Merkittäviä uusia kulttuurin vaikutusmuotoja ovat nyt vaikkapa elokuvan ja kevyen musiikin vaikutus kulttuuriin sekä ennen kaikkea internet jossa erilaiset julkaisualustat ja sosiaalinen media tuottavat jatkuvasti globaalia merkittävää ja laajenevaa kulttuuria. Tämä kaikki yhdistettynä osin jälkikapitalistiseen aikaan on luomassa merkittäviä muutoksia yhteiskuntarakenteisiin.

Gramsci on ollut esillä merkittävästi viimeksi 1990-luvulla, jolloin esimerkiksi Suomessakin tehtiin hänestä puolenkymmentä eri julkaisua. On erikoista, että Gramscin yhteiskuntafilosofia ei ole enemmän esillä. Hän on jäänyt kommunismin perustajan Karl Marxin varjoon, vaikka Gramscin näkemykset ovat osin selvästi käyttökelpoisempia kuin Marxin.

Antonio Gramsci Wikipediassa:


Kommentit

Suositut tekstit