Judith Butler: Hankala sukupuoli

 


Judith Butlerin (s. 1956) teos Hankala sukupuoli (Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, 1990) kertoo, että sukupuoli ei ole olemista vaan tekemistä.

Teos aiheutti ilmestyessään kohua ja runsasta vastustusta. Se sai silloin yhtä aikaa palkintoja sekä tittelin "maailman sekavimmin kirjoitettu teos". Erinomainen vastaanotto tulevalle klassikkoteokselle.

Sittemmin "sekavuus" on jäsentynyt yhteiskunnallisessa keskustelussa ja Butlerin teos on saatu paremmin jäsennettyä oikean terminologian löydyttyä ennen määrittelemättömille käsitteille. Asia on aktualisoitunut esimerkiksi oman paikkakunnan päiväkotien kasvatusohjelmissa, joissa ei erotella sukupuolia -tätä pidetään nyt "tottakai" asiana.

Wikipedia kirjoittaa: "Hänen vaikutuksensa feminismin teoriaan on ollut huomattava." Tämä on totta mutta voidaan myös sanoa, että hänen vaikutuksensa nyky-yhteiskunnan arvoihin on mittaamaton.

Butlerin kuuluisin teesi on, että sukupuoli ei ole olemista vaan tekemistä, se on performatiivi. Sitä tuotetaan sosiaalisissa käytännöissä, diskursseissa ja instituutioissa tiettyjä sääntöjä ja normeja toistamalla.

1990-luvulla teos vaikutti älyllisyydellään; muun muassa Michel Foucault’n, Simone de Beauvoirin, Julia Kristevan, Monique Wittigin, Gayle Rubinin, Jacques Lacanin ja Claude Lévi-Straussin tekstien kanssa kriittisesti keskustellen Butler pyrki ja pääsi teoksessaan eroon jyrkän kaksijakoisesta sukupuolikäsityksestä. Butler teki tiedettä dialogilla jo kuolleiden- sekä elossa olevien filosofien kanssa. 

Butlerin yksi perustava argumentti on Friedrich Nietzschen kehittämä genealogia, josta on muodostunut yksi keskeisimpiä käsitteitä olemisessa. Se on feminismin perussubstanssia - se on, tai pitäisi olla, keskiössä melkeinpä missä tahansa.

Tekstilähteitä:
Kuvalähde:


Kommentit

Suositut tekstit