Jälkikapitalismi. Nyt

 


Karl Marxin kommunismi on kapitalismin kritiikin ja yhteiskunnallisen kehityskulun tarkastelun yhteydessä hahmottama ekstrapolaatio ja Marxin ajatuksille perustuva ideologia yhteiskunnallisen kehityskulun huipentumasta, joka saavutetaan Marxin mielestä välttämättömän sosialismin välivaiheen kautta. Kun yhteiskunta on kehittynyt korkealle tasolle, vallitsee yhteiskuntaluokaton yhteiskunnallinen utopia, jossa toteutuu tuotantovälineiden yhteisomistus ja raha ja valtio ovat poistuneet tarpeettomina.

Tämä Marxin yhteiskuntafilosofia on toteutunut joiltakin osin käsitteessä jälkikapitalismi. Käsitteen lanseerasi saksalainen sosiologi Werner Sombart jo 1900-luvun alussa. Jälkikapitalistinen yhteiskunta on yhteiskunta, jonka on väitetty tulevan kapitalismin jälkeen. On sanottu, tai todettu, että elämme nyt joiltakin osin jälkikapitalismi aikaa. Bill Gatesin mielestä nyt on aika pohtia tärkeitä kysymyksiä: "Koko talousjärjestelmä on mullistunut -- Mikä on paras tapa stimuloida taloutta maailmassa, jossa kapitalismi toimii ilman pääomaa?"

Vaikka jälkikapitalismissa ja kapitalismissa kyse onkin sanatarkasti talousjärjestelmästä eikä politiikasta, ovat talousjärjestelmät ja politiikka käytännössä sidoksissa toisiinsa. Poliittinen keskustelu Suomessa tai maailmalla ei kuitenkaan tunne käsitettä jälkikapitalismi. Se ei kuulu esimerkiksi politiikan toimittajien sana- tai käsitevarastoon, saati poliitikkojen. 

Peter Druckerin vuonna 1993 julkaistussa klassikkoteoksessa Post-Capitalist Society hän kuvailee jälkikapitalistista yhteiskuntaa sellaiseksi, jossa yksityishenkilöt eivät omista pääomaa, vaan erilaiset suuret organisaatiot omistavat pääoman. Druckerin mukaan tärkein tuotannontekijä jälkikapitalistisessa yhteiskunnassa on tieto. Druckerin mukaan ihmiset joilla on tietoa syrjäyttävät toisilleen vastakkaiset työväen ja pääoman omistajien luokat. Rahoituksen ja pääoman merkitys jälkikapitalismissa on Druckerin mukaan aikaisempaa pienempi.

Vaikka perinteinen kapitalismi elää ja voi hyvin on sen rinnalle kehittynyt uusia muotoja ja filosofioita. Jälkikapitalismia voisi ajatella myös postmodernin ajan jälkeiseksi filosofian historian ismiksi preesensissä.

Peter Druckerin klassikkoteos Post-Capitalist Society (1993).

Marxin kommunismi linkissä:
Bill Gatesin mielipiteitä kapitalismin tilasta ja hänen sitaattilähde:
Facebookin linkkejä jälkikapitalismiin liittyvissä sivuissa, sivuilla on satoja tuhansia käyttäjiä, joilla asiaa on kommentoitu kymmenkunta vuotta lähinnä huumorin avulla (hakusana late capitalism):
Kapitalismi:
Kuvalähde, lähteessä arvostelu yhteiskuntafilosofi Karl Marxin uudesta elämänkerrasta :Kommentit

Suositut tekstit