Kinseyn seksuaalisuustutkimusraportti

 


Yhdysvaltalainen tutkija Alfred Kinsey (1894-1954) teki 1940-luvulla uraauurtavaa seksuaalitutkimustyötä. Laajoista haastattelututkimustuloksista käytetään nimitystä Kinsley raportti tai Kinsey scale.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin kahtena bestseller-raporttina. Miehen sukupuolinen käyttäytyminen (Sexual Behavior in the Human Male) ilmestyi vuonna 1948 ja Naisen sukupuolinen käyttäytyminen (Sexual Behavior in the Human Female) 1953. Kumpaakin myytiin paljon: mieskirjaa yli puoli miljoonaa ja naiskirjaakin yli 300 000 kappaletta, ja ne on käännetty 11 kielelle, jälkimmäinen myös suomeksi. Tutkimuksissa saatiin muun muassa tuloksia, että avioliitossa olevilla henkilöiden seksisuhteista jopa yli 70% tapahtui liiton ulkopuolella. Kisley tutki myös esimerkiksi homoseksuaalisuuden yleisyyttä miesten keskuudessa. 

Huomattavaa tutkimuksissa on, kuinka vapaamielisesti Yhdysvaltojen yhteiskunta suhtautui näihin 1940-luvulla, jolloin esimerkiksi tutkimusta rahoitti alkuvaiheessa Rockefeller-säätiö. Tämä osoittaa jotakin sinänsä puritaanisesta ja konservatiivisesta Yhdysvalloista. Tämä asenne on sitten heijastunut esimerkiksi Yhdysvaltojen talouden menestymiseen. 
Tutkimukset ja julkaisut saivat myös huomattavan negatiivista palautetta. Media myi itseään negatiivisten näkökulmien ja peloittelun avulla. Rockefeller-säätiö vetäytyi hankkeesta, kun tutkimukset joutuivat oikeuskäsittelyihin. Nykyään tutkimustyötä jatkaa Kinsey Institute.

Seksuaalitutkimus ja sitä sivuavat tutkimukset korreloivat yhteiskunnan kehitykseen ja jotka ovat yhteydessä puolestaan vaikkapa rahaan, eli siihen miten paljon rahaa yhteiskunta tuottaa. Laajemmassa yhteiskunnallisessa mielessä on tunnetusti tutkittu, että kaupungit ja alueet joita homoseksuaalit suosivat asuinalueenaan korreloivat taloudellisen tuottavuuden kanssa. 
Suomessa seksuaalisuutta tutkii esimerkiksi väestöliitto.

Aiheesta on tehty myös elokuva Kinsley (2004).


Tekstilähde: 
Kuvien lähteet:


Kommentit

Suositut tekstit