Reduktionismi Redux Now


Filosofisena terminä reduktio tarkoittaa ylemmän tason kokonaisuuden palauttamista sen johonkin alemman tason kokonaisuuteen ja sen analysoimista alemman tason avulla. Ontologisessa reduktiossa palautettu ylemmän tason kokonaisuus käsitetään alemman tason kokonaisuudeksi, johon se palautuu. Episteemisessä eli tietoteoreettisessa reduktiossa ajatellaan, että ylemmän tason kokonaisuudesta saadaan tietoa palauttamalla se alemman tasoon kokonaisuuteen.


Reduktionismi on filosofinen oppi, jonka mukaan tietty kokonaisuus on palautettavissa eli redusoitavissa osiinsa. Ernest Nagelin mukaan ylemmän tason teoria redusoituu alemman tason teoriaan, mikäli ylemmän tason teorian väitteet voidaan johtaa alemman tason teorian väitteistä deduktiivisesti ns. siltalakien avulla.


Kuva: Lego-palikkarakennelmien voidaan ajatella edustavan reduktionismia, Lego Groupin tapahtumakuva.


Tekstilähteet:

Wikipedia Reduktionismi https://fi.wikipedia.org/wiki/Reduktionismi

Wikipedia Reduktio https://fi.wikipedia.org/wiki/Reduktio

Kuva: Lego Groupin tapahtumakuva, lähde: 

https://www.novasol.se/semester/gasterbjudanden/danmark/lego-house

Kommentit

Suositut tekstit