Representaatio - Maailmassa oleminen kuvien kautta


Ihminen ymmärtää maailmassa olemisen vain merkkien ja symbolien välittämänä. Representaatio tarkoittaa psykologiassa mielikuvaa tai mielen sisältöä, joka edustaa mielen ulkopuolista todellisuutta. Representaatio on taiteessa kuvaamista tai esittämistä. Representaatio korostaa kuvan tutkimuksen terminä toisaalta kuvatun kohteen ja itse kuvauksen eroa. 


Merkit ja symbolit representoivat mielikuvaa joka edustaa mielen ulkopuolista todellisuutta. Representaatio eli edustus, esitys, kuvaaminen, kuvaus on kognitiivisen psykologian käsite, joka tarkoittaa mielikuvaa tai mielen sisältöä. Jos joku ajattelee esimerkiksi jotain tiettyä ihmistä, voidaan sanoa, että hänen mielessään on representaatio tuosta ihmisestä eli näkömuistiin perustuva mielikuva.


Kuvassa on Andrew Salgadon (s. 1982 Kanada) The fool', 2011. Salgadon maalausten on sanottu sisältävät abstraktion ja symbolisen merkityksen, representaation. . 


Tekstilähteet:

http://arted.uiah.fi/synnyt/3_2008/makikoskela.pdf?fbclid=IwAR1zj5HGcYBTPIw24CpMwMbN86fNqWaqVXYmsTTOmxLV8iewsCxfHNSfA8Y

https://fi.wikipedia.org/wiki/Representaatio_(psykologia)?fbclid=IwAR12XgNRVAs8kBpJGOjZM9Ba21HNtMxxRFMxKeYwp4z5TB1rVeA7joukR-c

https://fi.wikipedia.org/wiki/Representaatio_(taide)?fbclid=IwAR0tD-WEu5R_E0h3_J333PZXoxp2QqrUg_cLFbl97wSh93n1CDSxYiNRgoY

https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Salgado?fbclid=IwAR3W2go3FZywcrL_6l_VtLRX0aQSZ7PjUr85yTb49JD59ygFC0xOyJHEFxs

Kuvalähde:

http://fellowresident.com/interview/andrew-salgado/

Kommentit

Suositut tekstit