Emergenssi - kokonaisuudesta nousee uusi ilmiö

 


Emergenssin lähtökohtina voidaan pitää muun muassa filosofi Georg Wilhelm Friedrich Hegelin käsitystä määrällistä muutosta (jossain vaiheessa) seuraavasta laadullisesta muutoksesta.

Emergenssi (engl. emergence, emergentism) on alun perin filosofinen ja nykyään yhä voimakkaammin olemassaolon systeemeihin liittyvä käsite, joka tarkoittaa tietystä kokonaisuudesta nousevaa ja syntyvää uutta ilmiötä, ominaisuutta tai toiminnan tasoa. Emergentismillä tarkoitetaan filosofiassa ontologista kantaa, jossa johonkin fysikaaliseen systeemiin ilmestyy uusia ominaisuuksia. Muutosta alatason (yksinkertaisista) säännöistä ylätason (kompleksiseksi) kehittyneeksi järjestelmäksi kutsutaan emergenssiksi.

Arnold Schönbergin Verklärte Nacht (Kirkastettu yö), op. 4, 1899, myöhäisromanttinen taidemusiikin teosta voidaan pitää emergenssin ilmenemisenä: kapellimestari Hannu Lintu on kertonut, että Verklärte Nacht on sävelletty niin, että iso asia on pilkottu pieniksi, ja ensin aloitetaan näiden pilkottujen pienten asioiden jatkuvalla toistamisella, kunnes selviää syy, miksi pienet asiat ovat olemassa. Kaikki menee kohti isoa.

Tekstilähteet:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Emergenssi
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2021/05/19/hannu-lintu-verklarte-nacht-on-tutkielma-siita-mihin-tristan-kromatiikka-oli?fbclid=IwAR3ko98EnJEkYD66eFXjVo2FXH4oRdQoxsprBZ7_waZFUWxy8QAV9E8w72M


Kommentit

Suositut tekstit