Erik Satie kehitti luupin musiikkiin

 


Ranskalainen taidemusiikin säveltäjä Erik Satie (1866–1925) ehti elämänsä aikana kokeilla ja yhdistellä musiikissaan paljon erilaisia tyylilajeja – usein hän oli paljonkin edellä aikaansa. Yhteistä miltei kaikille hänen sävellyksilleen on kuitenkin tietynlainen minimalismi, pelkistämisen taito. 

Satieta voidaan pitää 1800- ja 1900-lukujen vaihteen pariisilaisen taiteilijaelämän ruumiillistumana. Hänellä oli huomattava vaikutus pariisilaiseen avantgardeen ja hän on vaikuttanut myöhemmin muotoutuneisiin minimalismiin, absurdiin teatteriin sekä taustamusiikkiin, puhekielessä hissimusiikkin. Satie kehitti luupin musiikkiin 100 vuotta ennen sen nykyaikaista keksimistä (luuppi =toistuva, kiertävä, tai kopioitu, teema, käytetään esimerkkisi digitaalisessa musiikissa).

Tekstilähteet:
Loop (music) Wikipedia 
Erik Satie Wikipedia
Erik Satie Wikipedia


Kommentit

Suositut tekstit