Marginaalista näkee todellisuuden objektiivisemmin - Standpoint

 


Standpoint-teorian mukaan marginaaliväestöryhmän kokemus tuottaa objektiivisempaa tietoa todellisuudesta kuin valtavirtaluokan kokemus.

Standpoint-teoria eli näkökulmasidonnaisuuden teoria on feministinen tietoteorian suuntaus. Se selvittää tiedon ja tietämisen mahdollisuutta ja laatua. Standpoint-teorian muotoili ensimmäisenä Nancy Hartsock vuonna 1975.

Standpoint-teorian lähtökohtana on marxilainen filosofia, jonka mukaan yksilön suhde todellisuuteen muodostuu yhteiskunnallisen aseman perusteella, eli materiaalinen todellisuus vaikuttaa tietämiseen.

Tekstilähde:
Kuvalähde: 


Kommentit

Suositut tekstit