Sukupuoliessentialismi

 


Sukupuoliessentialismi käsittelee sukupuolten luontaisia synnynnäisiä eroja ja näiden evoluutiota. Teoria synnynnäisistä eroista johtaa juurensa länsimaisessa ajattelussa antiikin Kreikan teksteihin.

Kristinuskon myötä aikaisempi kreikkalainen malli ilmaistiin teologisissa keskusteluissa oppina, jonka mukaan on olemassa kaksi erillistä sukupuolta, mies ja nainen, jotka Jumala on luonut ja että sukupuolet ovat muuttumattomasti yksi tai toinen. Tämä muutti olennaisten erojen alkuperäistä käsitystä.

Tämä näkemys pysyi olennaisesti muuttumattomana 1900-luvun puoliväliin asti, jolloin muuttui käsitys Jumalan suuresta luomisesta tieteelliseen vastineeseen evoluution kehitykseen, mutta usko muuttumattomaan alkuperään ei ollut muuttunut (psykologi Sandra Bemin mukaan).

Vaihtoehtoja sukupuoliessentialismille ehdotettiin 1900-luvun puolivälissä. Toisen aallon feminismin aikana Simone de Beauvoir ja muut feministit esittivät 1960- ja 70-luvuilla teoriassa, että sukupuolten väliset erot olivat sosiaalisesti rakennettuja. Toisin sanoen ihmiset mukautuvat vähitellen sukupuolten välisiin eroihin kokemuksensa kautta sosiaalisesta maailmasta. Judith Butler on esittänyt 1990-luvulla, että ihmiset rakentavat sukupuolen suorittamalla (performing) sen.

Tekstilähde:
Wikipedia Gender essentialism
Kuvalähde:


Kommentit

Suositut tekstit