Ayn Rand ja egoistinen etiikka

 


Amerikanvenäläinen Ayn Rand (1905 Venäjä -1982 USA) oli  kirjailija ja filosofi, jonka perustama oppisuunta objektivismi korostaa objektiivisen todellisuuden, rationaalisen ajattelun, egoistisen etiikan ja kapitalistisen politiikan merkitystä.

Rand kannatti järkeä ainoana tiedon hankkimiskeinona; hän hylkäsi uskon ja uskonnon. Rand kannatti rationaalista ja eettistä egoismia ja torjui altruismin. Politiikassa hän tuomitsi voiman käyttöönoton moraalittomana ja vastusti kollektivismia, statismia ja anarkismia. Sen sijaan hän kannatti laissez-faire -kapitalismia (vapaan markkinatalouden kapitalismia), jonka hän määritteli järjestelmäksi, joka perustuu yksilön oikeuksien, mukaan lukien yksityisen omaisuuden oikeuksien, tunnustamiseen. Vaikka Rand vastusti liberalismia, jota hän piti anarkismina, hänet yhdistetään usein Yhdysvaltojen moderniin liberaaliin liikkeeseen. Taiteessa Rand suosi romanttista realismia. Hän kritisoi jyrkästi useimpia hänen tuntemiaan filosofeja ja filosofisia perinteitä, paitsi Aristotelesta, Tuomas Akvinolaista ja klassisia liberaaleja.

Tekstilähteet:
Wikipedia Ayn Rand
Wikipedia Ayn Rand
Kuvalähde  Wikimedia Commons


Kommentit

Suositut tekstit