Puhdasta havaintoa ei ole - Ernst Gombrich

 


Taidehistorioitsija Ernst Gombrich on korostanut taiteen historiallisuutta ja kulttuurisidonnaisuutta. Taiteessa on hänen mukaansa kyse opituista asioista, eikä taideteos voi välittää taiteilijan tiedostumattomia merkityksiä katsojan tiedostumattomaan.
Puhdasta havaintoa ei Gombrichin (1909 Itävalta – 2001 Yhdistynyt kuningaskunta) mukaansa ole, koska opitut asiat, odotukset ja havaintotottumukset vaikuttavat niin taiteilijan kuin taiteen katsojan havaintoihin. Gombrich on lisäksi tarkastellut taiteen tradition siirtymistä skeeman käsitteen avulla. Skeema tarkoittaa tässä kuvataiteen kunkin hetkistä havainto- ja kuvaustapaa, tavallaan konventiota. Taiteilija työskentelee aina jonkin skeeman vaikutuksen alaisena, tietäen tai tietämättään. Hän ei voi kuvata tai kopioida suoraan. Kumoukset ja muutokset taiteessa syntyvät kun vallitsevaa skeemaa muutetaan tai se korvataan uudella.

Kirjan kuva: Ernst Gombrich: The Story of Art (1950). Kirja on käännetty noin 30 kielelle. Sen sanotaan olevan myydyin taidekirja, painosmäärä on yli seitsemän miljoonaa.
Valokuva: Ernst Gombrich vuonna 1975.

Teksti- ja kuvalähteet:


Kommentit

Suositut tekstit