Mark Rothkon teosten teemat

Mark Rothko: Orange and Yellow (1956).

Mark Rothkon (1903 Venäjä – 1970 USA) taide perustui poikkitaiteellisiin tai poikkitieteellisiin näkemyksiin. Hän etsi teemojaan laaja-alaisesti muun muassa kirjallisuuden- ja filosofian historiasta. Freudin ja Jungin psykoanalyysi ja muu tuotanto olivat myös huomattavassa osassa Rothkon taiteessa. Rothko löysi esimerkiksi romantiikan alkuperäiskäsitteen Freudilta, samoin kuin kollektiivisen alitajunnan arkkityyppikäsitteen Jungilta. 


Rothko lopetti nykyaikaisen taiteen tutkimisen ja perehtyi aikaisempien aiheiden lisäksi esimerkiksi filosofiaan, syvällisesti Nietzschen filosofian joihinkin osa-alueisiin, kuten kreikkalaisesta tragediasta ja mytologiasta kumpuavaan filosofiaan. Taiteen tavoitteena oli nyt lievittää nykyajan ihmisen henkistä tyhjyyttä. Rothko uskoi, että tämä tyhjyys johtui osittain mytologian puutteesta; mytologia ilmeni Nietzschen mukaan symboleina ihmisen tajunnassa, joka ylitti lineaarisen historian kulun ja kulttuurin kehityksen.

Mark Rothko kuvattuna vuonna 1949.

Teema kertoo teoksen keskeisen sanoman, eli teema kuvaa teoksen perusideaa. Yksi teos voi sisältää useita eri teemoja, sillä eri katsojat voivat tulkita samaa kuvaa eri tavoin. Jälkistrukturalistiset tutkijat ovat vastustaneet teeman käsitettä (kirjallisuudessa) liian rajoittavana, koska lopullista tulkintaa teoksesta ei ole olemassa. Katsoja yleensä etsii vaistomaisesti teoksesta jotain eheyttävää selittävää teemaa, vaikka kuva olisikin vaikeasti hahmotettavissa tai tulkittavissa.


Kuvat: Otsikkokuva: Mark Rothko: Orange and Yellow (1956). Lähde: Wikimedia Commons

Valokuvan lähde: Wikimedia Commons

Lähteitä:

Mark Rothko Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Rothko

Teema (kirjallisuus) Wikipedia

https://fi.wikipedia.org/wiki/Teema_(kirjallisuus)

Kommentit

Suositut tekstit