metanarratiivi

 


Suuri kertomus (ransk. grand narrative) eli metanarratiivi on ranskalaisen Jean-François Lyotardin luoma käsite, joka hänen mukaansa tarkoittaa vallalla oleva kertomusta todellisuudesta.

Esimerkkeinä metanarratiivista Lyotard esittää sellaiset aatteet kuin valistus tai kristinusko. Lyotardin mukaan postmodernina aikana niihin suhtaudutaan epäillen, sillä käsitys todellisuudesta on hajanainen.

Suurten kertomusten ohessa on mikrokertomuksia, joista suuri kertomus muodostuu. Mikrokertomus-käsitteen on luonut David Boje.

Postmodernismin keskeisiä piirteitä ovat jyrkkä skeptisyys suuria kertomuksia kohtaan sekä ontologinen subjektivismi. 

Tekstilähteet:
Alkuperäinen kuvalähde Wikimedia Commons, the free media repository:


Kommentit

Suositut tekstit