Projektio: omien mielensisältöjen heijastaminen toiseen ihmiseen

 


Esimerkki: mieti jotain sellaista hetkeä elämässäsi, jolloin tunsit olevasi syvästi rakastunut johonkuhun henkilöön. Tuolla hetkellä sinä jollain tapaa luultavasti alitajuntaisesti, asiaa lainkaan edes tiedostamatta, liitit tähän kyseiseen henkilöön tiettyjä positiivisia piirteitä ja ominaisuuksia, jotka eivät välttämättä vastaa sitä, millainen mielitiettysi todellisuudessa oli. Ylistit toisten ihmisten kuullen maasta taivaisiin hänen kiltteyttään ja sitä, kuinka hän ottaa toiset ihmiset niin hyvin huomioon. Kehuit hänen menestystään ja kaikkia niitä upeita luonteenpiirteitä, jotka heijastit häneen tiedostamattasi, tehden hänestä silmissäsi lähes täydellisen ihmisen. [1] Kyseessä on projektio.

Projektio (lat. proiacere 'heittää eteen') eli sijoittaminen on psykologian ja psykiatrian käsite, jolla tarkoitetaan omien mielensisältöjen heijastamista toiseen ihmiseen tai muuhun ulkoiseen kohteeseen. Projektio kuuluu ns. defenssimekanismeihin (puolustusmekanismeihin). 

Asianosainen ei välttämättä ole tietoinen projektiostaan eikä oivalla, että hän havainnoi omaa psyykkistä todellisuuttaan ikään kuin se olisi objektiivista todellisuutta. Kyseiset mielensisällöt koetaan usein torjuttaviksi, ja ne saattavat ärsyttää tai ahdistaa asianosaista itseään. Myös toiveita ja unelmia voidaan projisoida.

Melanie Kleinin perustamassa psykoanalyyttisessa koulukunnassa erotetaan lisäksi projektiivinen identifikaatio (sijoittava samastuminen). Siinä asianosainen käyttäytymisellään aiheuttaa projektion kohteessa sellaisia tunnetiloja, joita hän kohteeseen projisoi. [2]Sigmund Freud kehitteli 1800-luvulla keksittyä projektiokäsitettä. Hän kirjoittanut käsitteestä muun muassa, että myös se mitä ego kieltäytyy hyväksymästä, voidaan erottaa ja asettaa toiseen ihmiseen.


Tekstilainaukset:
1. Mielenihmeet Kyse ei ole minusta vaan sinusta: psykologinen projektio
2. Wikipedia Projektio (psykologia)
Freud tekstilähde:
Otsikkokuvalähde Pure Element 5:
Freud kuva: Wikimedi Commons


Kommentit

Suositut tekstit