Zarathustralaisuus vaikutti kreikkalaiseen filosofiaan ja kristinuskoon

 


Zarathustralaisuuden perusajatuksena on yhden jumalan, Ahura Mazdan, palvominen. Zarathustralaisuus syntyi, kun Zarathustra yksinkertaisti varhaisten iranilaisjumalien luetteloa jakaen luettelon kahteen vastakkaiseen voimaan: hyvään Ahura Mazdaan ja pahaan Angra Mainyuhun. Zarathustralaisuudessa on voimakkaita dualistisia piirteitä. Dualismista huolimatta uskonto ei aseta vastakkain henkeä ja ainetta.

Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että zarathustralaisuus vaikutti merkittävästi juutalaisuuteen ja manikealaisuuteen ja sitä kautta kristinuskoon ja islamiin, erityisesti eskatologisten ja demonologisten ilmiöiden osalta. Lisäksi zarathustralaisuuden uskotaan vaikuttaneen jossain määrin myös toisen temppelin juutalaisuuteen, kreikkalaiseen filosofiaan, gnostilaisuuteen, buddhalaisuuteen ja Bahai-uskoon.

Zarathustralaisuus on uskonto ja filosofia, jonka perusti muinaisessa Persiassa oletettavasti profeetta Zarasthustra. Zarasthustran elinajastaan ei ole yksimielisyyttä, mutta hänen arvellaan eläneen joskus 1500 - 600 eaa. välillä. Jotkut tutkijat pitävät Zarathustraa kokonaan myyttisenä hahmona.

Kuva: Zarathustra yksityiskohdassa Rafaelin freskossa Ateenan koulu (1509).

Tekstilähde: 
Kuvalähde: 


Kommentit

Suositut tekstit