Mannermainen filosofia

 


Mannermainen filosofia on yleinen nimitys useille nykyfilosofian valtavirtaperinteille, jotka ovat alun perin saaneet alkunsa mannermaisesta Euroopasta, vastakohtana englanninkieliseen analyyttiseen filosofiaan. 

Mannermaiseen filosofiaan kuuluvat fenomenologia, hermeneutiikka, eksistentialismi, strukturalismi, jälkistrukturalismi ja postmodernismi, dekonstruktio, ranskalainen feminismi, kriittinen teoria kuten Frankfurtin koulukunta sen esittää, psykoanalyysi, Friedrich Nietzschen työt ja joskus myös suuri osa marxilaisesta filosofiasta.

Immanuel Kant voidaan nähdä viimeisenä suurena filosofina, jota kummankin suuntauksen (mannermainen ja analyyttinen) edustajat ovat lukeneet laajalti. 

Teksti- ja kuvalähteet:


Kommentit

Suositut tekstit