Tunnelukot

 


Kognitiivisessa psykoterapiassa lapsuudessa opituista haitallisista skeemoista käytetään nimitystä tunnelukko. Tunnelukot laukaisevat voimakkaita vihan, pelon, surun ja ahdistuksen tunteita, ja ne ohjaavat ajatuksia, emootioita ja käyttäytymistä. Tunnelukon voi aiheuttaa lapsuudessa tapahtunut hylkääminen, arvostelu, ylisuojelu, kaltoinkohtelu, syrjintä, hyväksikäyttö tai laiminlyönti.

Tunnelukko on osa defenssiivistä käyttäytymistä sekä yksilön, ja henkilön pyrkimystä suojautua vastaavanlaisia kokemuksia vastaan, eli siis psyyken ja mielen yritys pitää yksilö tasapainoisena ja harmonisena. Defenssit ovat mielen ja psyyken puolustusreaktioita. Yksilö turvautuu sosiaalisesti, sosiologisessa ja psykologisessa mielessä defensseihin säilyttääkseen mielensä tasapainon vastaavanlaisissa sosiaalisissa yhteyksissä, joissa aiemmat kokemukset olivat ilmenneet. Tunnelukko on osa defensiivistä käyttäytymisreaktiota ja käyttäytymismallia. Tunnelukot ovat luontainen osa ihmisen mielen ja siis psyyken toimintaa, joilla on aivotoiminnallinen välittäjäaineellinen pohja ja perusta.

"pakotettu optimismi tutkitusti heikentää suorituksia"

Tärkeissä asioissa defensiivisesti ajatteleva pessimisti käy usein ennalta läpi kaikki mahdolliset tavat, joilla asiat voivat mennä pieleen. Tämä prosessi lievittää ahdistusta ja auttaa välttämään yleisimpiä sudenkuoppia, vaihtoehtoisesti pakotettu optimismi tutkitusti heikentää suorituksia esimerkiksi matemaattisissa tehtävissä ja tikanheitossa. Jos jollakulla on huono päivä, siitä puhuminen todella auttaa mutta jatkuvan positiivisen ajattelun idea on kyllästänyt yhteiskunnan, kukaan ei kuuntele. Elämän vaikeisiin kysymyksiin ei välttämättä ole helppoja vastauksia eikä ole väärin tuntea pahaa oloa, kun elämä lyö vasten kasvoja. 

Tekstilähde ja aiheesta enemmän Skeema Wikipedia


Suositut tekstit