Syllogismi

 


Syllogismi on kolmiosainen looginen päättelymuoto, jossa kahdesta premissistä seuraa välttämättömästi johtopäätös.

Varhaisimmassa muodossaan, jonka määritteli Aristoteles, syllogismissa oli lähtö­kohtana yleinen lause (pääpremissi) ja merkitykseltään suppeampi lause (alipremissi), joista tehtiin päätelmä. Esimerkiksi kun tiedetään, että kaikki ihmiset ovat kuolevaisia (pääpremissi) ja että Sokrates on ihminen (alipremissi), voidaan pätevästi päätellä, että Sokrates on kuolevainen. Syllo­gisti­set päätelmät on tapana esittää kolmella allek­kai­sella rivillä seuraavaan tapaan:

Kaikki ihmiset ovat kuolevaisia.
Sokrates on ihminen.
Sokrates on kuolevainen.

Syllogismi on tehokas tekstissä ja retoriikassa.

Teksti- ja kuvalähteet:


Kommentit

Suositut tekstit