Persoona tulee kollektiivista - J. V. Snellman

 


Persoona tulee kollektiivista - Persoonallisuuden käsite – Snellmanin filosofian ydin

J. V. Snellmanin filosofian ydin oli persoonallisuuden käsite. Hänen mukaansa persoonallisuus on subjektiivisen ja objektiivisen hengen identtisyyttä, jossa subjektiivisuus eli hengen erityisyys on kumottu yleisyydeksi ja näin ollen voidaan ajatella, että persoona tulee kollektiivista.

Persoonallisuus ei ole mikään yksilön empiiristen kokemusten ja elämän aikana muodostettujen periaatteiden summa - J. V. Snellman

"J. V. Snellmanin mukaan persoonallisuuden käsite on tavoite, Sollen, jota kohden hengen on pyrittävä. Näin voi sanoa, että persoonallisuuden käsite asettaa oman sisältönsä. Persoonallisuus ei ole mikään yksilön empiiristen kokemusten ja elämän aikana muodostettujen periaatteiden summa, vaan se on jo etukäteen olemassa käsitteenä, ja vieläpä niin, että se ei ole vain yksilölliselle hengelle asettuva päämäärä, vaan ”immanentti, itsensä asettava tavoite” 

Persoonallisuus on subjektiivisen ja objektiivisen hengen identtisyyttä, jossa subjektiivisuus eli hengen erityisyys on kumottu yleisyydeksi.

Lopputulokseksi saadaan, että persoonallisuuden idea on sama kuin Hegelin hengenfilosofian päätepiste — ”itseään ajatteleva idea”, ”konkreettisessa sisällössä totuutenaan säilytetty yleisyys”; nämä ilmaisut Snellman on ottanut Ensyklopedian §:stä 574, jossa Hegel tiivistää kaiken filosofian ja logiikan lopullisen taseen. Ne sisältävät myös Snellmanin filosofisen credon, jonka ydin tuli ilmaistuksi jo nuoruuden lähettämättä jääneessä kirjelmässä – ja tietysti myös nuorukaiselle ominaisella jyrkkyydellä – Hämäläiselle osakunnalle: individen bör subordinera [sig] under det allmänna (yksilön tulee alistaa [itsensä] yleisen alle)."


Tekstisitaatti lähteestä Filosofia.fi /Snellman ja Hegel - Persoonallisuuden käsite – Snellmanin filosofian ydin. Aiheesta laajemmin:


Kommentit

Suositut tekstit