Psykopatologia - Psykoanalyyttinen paradigma

 


Psykopatologiassa psykoanalyyttinen eli psykodynaaminen paradigma pohjautuu suurelta osin Sigmund Freudin esittämille ajatuksille. Tässä lähestymistavassa huomio keskitetään alitajuisiin prosesseihin, joiden oletetaan usein kytkeytyvän varhaisen lapsuuden konflikteihin - myös koko elämänkaaren aikaiset konfliktit voidaan ottaa huomioon.

Psyykkisten konfliktien ja niiden tukahduttamisen oletetaan saattavan liikkeelle alitajuisia psykodynaamisia prosesseja, joista mielenterveyshäiriöiden syitä pyritään etsimään. 

Paradigmaan kuuluu myös uudempi ego-analysoinnin menetelmä, jossa painotetaan tietoisen minän toimintaa. Paradigman mukaisissa terapioissa painottuvat tukahdutettujen asioiden tiedostaminen ja niihin liittyvien pelkojen käsittely. 

Muita psykopatologisen tutkimuksen lähestymistapoja ovat biologinen, behavioraalinen ja kognitiivinen paradigma.

Tekstilähteet:
Jyväskylän avoin yliopisto – Kliininen psykologia II
Kuvalähde:


Kommentit

Suositut tekstit