Hahmopsykologia


Hahmopsykologia on psykologian suuntaus, joka käsittelee ihmisen kuvion hahmottamisen tapoja. Sen mukaan muun muassa kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa, ja sillä on ominaisuuksia, joita itsenäisillä osilla ei ole. Tätä ilmiötä on havainnollistettu hahmopsykologiaan perustuville hahmolaeilla, jotka kuvaavat havaintojen jäsentymistä.

Hahmolait ovat periaatteita, joiden avulla aivomme päättelevät muun muassa sen mikä on kuvio ja mikä taustaa, mitkä yksityiskohdat kuuluvat yhteen, mitkä ovat keskeisiä ja mistä kuviosta seuraa tietty oletus.

Hahmolakeja ovat esimerkiksi hyvän muodon laki, joka esittää, miten ihminen pyrkii ymmärtämään kuviot mahdollisimman yksinkertaisina, hyvämuotoisina ja säännönmukaisina.

Hahmolakeja on analysoitu etenkin näköhavaintojen alueella, mutta hahmoperiaatteita voidaan hyvin soveltaa myös esimerkiksi tekstin tekemiseen, jolloin tietyn tekstin syöttämisellä saadaan lukija uskomaan seuraava teksti tai kokonaisajatuksen väittämä.

Kuva: Samankaltaisuuden laki: säännölliseen 6 x 6 -ristikkokuvioon järjestetyt ympyrät hahmottuvat vaakarivien muotoisina ryhminä.


 

Suositut tekstit