Taideteos on tiedottoman luovan luonnon työtä - Friedrich von Schelling

 


Filosofi Friedrich von Schellingin mukaan koko todellisuus on vain absoluuttisen Minän mielle. Hänen identiteettifilosofiansa ydin on absoluutti, jossa kaikki vastakohtaisuudet (subjekti - objekti, luonto - henki, todellinen - epätodellinen jne.) ylittyvät niin ettei kumpikaan saa etusijaa. 

Absoluuttisen identiteetin voi kokea intellektuaalisessa havainnossa, ennen muuta taideteoksessa, joka on "filosofian ainoa tosi ja ikuinen dokumentti" Taideteos on ihmisen luomus, mutta viime kädessä tiedottoman luovan luonnon työtä. Taide ei jäljittele todellisuutta vaan ylittää sen, kokoaa maailman taideteokseen ja asettaa luovana tekona siihen totuuden.

Tekstilähde:
Christopher Delius: Filosofian historia antiikista nykypäivään (Könemann, 2000)
Kuvalähde:


Kommentit

Suositut tekstit