Meemit ovat ikiaikaisia kopioituvia käyttäytymismalleja

 


Meemi (engl. meme < kreik. μίμησις, jäljitelmä) on idea, käyttäytymismalli, tyyli tai käyttötapa, joka leviää kulttuurissa henkilöltä toiselle. Se on kulttuurinen ja viestinnällinen kopioituja eli replikaattori, ja siten ikiaikainen kopioituva käyttäytymismalli.

Käsitettä meemi käytti ensimmäisenä evoluutiobiologi Richard Dawkins vuonna 1976 kirjassaan Geenin itsekkyys. Esimerkkeinä meemeistä Dawkins luettelee esimerkiksi sävelmät, ajatukset, hokemat ja vaatemuodit. Antaessaan keksinnölleen nimeä hän halusi ”substantiivin, johon sisältyy kulttuurin välittymisen yksikön eli matkimisen yksikön idea”. Dawkinsin mukaan meemit kopioituvat samantapaisesti kuin geenit.

Luennoitsija Susan Blackmore on esittänyt omana lisäyksenään teoriaan, että ihmisaivojen suuri koko on meemien tuottama.

Geenin itsekkyys -teoksensa jälkeen Dawkins on puolestaan ottanut etäisyyttä luomaansa käsitteeseen. Teoksessaan The Extended Phenotype (1982) Dawkins myöntää, että meemien kopioitumisprosessi on ilmeisestikin paljon epätarkempi kuin geenien: päinvastoin kuin geenit, meemit saattavat osittain sekoittua toisiinsa.

Kuva: Sokrates, yksi suurista meemipankeista.

Tekstilähde:
Kuvalähde:


Suositut tekstit