Wagnerin luomus yhtenäistaideteos

 


Richard Wagner muutti musiikkia koskevaa ajattelua yhtenäistaideteos (Gesamtkunstwerk) käsitteellään, joka yhdistää kaikki kirjalliset, musiikilliset ja näytelmälliset taiteet yhdeksi teokseksi. 

Gesamtkunstwerk termin kehitti saksalainen kirjailija ja filosofi KFE Trahndorff vuonna 1827 julkaistussa esseessään Ästhetik oder Lehre von Weltanschauung und Kunst (eli "estetiikka tai taiteenfilosofian teoria"). Wagner käytti termiä kahdessa 1849 esseessä, ja sana on liitetty erityisesti hänen esteettisiin ihanteisiinsa. On epäselvää, tiesikö Wagner Trahndorffin esseestä. 

Wagnerille yhtenäistaideteos oli aito kansan luoma teos, joka astuu keskelle julkista areenaa ja poliittista elämää. Esimerkkinä tästä Wagner piti antiikin kreikkalaista tragediaa. Yhtenäistaideteoksessa yleisön ja esittäjän välillä ei ollut rajaa kuten ei taiteen ja elämänkään välillä ole.

Yhtenäistaideteos käsitettä on sittemmin käytetty muun muassa joukkoviestinnästä.

Tekstilähteet:
Alkuperäinen kuvalähde: Wikimedia Commons


Suositut tekstit