Alexandre Kojève integroi Hegelin käsitteitä mannermaiseen filosofiaan

 Alexandre Kojève (1902 – 1968) oli venäläissyntyinen ranskalainen filosofi ja valtiomies, jonka filosofisilla seminaarilla oli valtava vaikutus 1900-luvun ranskalaiseen filosofiaan, erityisesti hänen hegeliläisten käsitteiden integroimisella 1900-luvun mannermaiseen filosofiaan.

Kojève viittaa kapitalisti Henry Fordin "yhdeksi suureksi autenttiseksi 1900-luvun marxilaiseksi". Kojève suhtautui vakavasti stalinismiin siinä määrin, että hän piti Stalinin johtaman Neuvostoliiton utopiaa ja halukkuutta puhdistaa väestöstä epäsuotuisia elementtejä todisteena halusta saada aikaan historian loppu ja terrorin vallan toisto Ranskan vallankumouksesta.

Kojèven filosofiaa on pidetty marxilaisena, joskaan hän ei ollut puhdasoppinen marxilainen, ja hän tunnettiin pikemminkin vaikutusvaltaisena ja omaperäisenä Hegelin tulkkina, joka luki tätä sekä Karl Marxin että Martin Heideggerin suodattimien läpi. Valtiomiehenä Ranskan hallituksessa Kojève oli tärkeä osa Euroopan unionin muodostumista.

Kojève on yksi kolmestakymmenestä merkittävimmästä Hegel-tutkijasta.Tekstilähteet
Alexandre Kojève Wikipedia
Category:Hegel scholars Wikipedia
Kuvalähde /NINA KOUSNETZOFF


Suositut tekstit