Der Blaue Reiter

 

Der Blaue Reiter Almanach, julkaisun kansi, 1912.

Der Blaue Reiter (suom. sininen ratsastaja) oli saksalaisten ekspressionististen taiteilijoiden ryhmä. Sen perustivat Franz Marc ja Wassily Kandinsky 1911 ja siinä oli mukana myös August Macke. 

Ryhmän nimi juontuu Kandinskyn saman nimisestä maalauksesta ja hänen ja Marcin 1909 julkaisemasta kalenterista. Kandinskyn intohimona oli sininen väri ja Marc oli kiinnostunut hevosista. Ryhmän taide oli jo kehittymässä abstraktimmaksi, kun ensimmäinen maailmansota syttyi ja katkaisi ryhmän toiminnan.

Ryhmä piti merkittävimmät näyttelynsä Münchenissä 1912 ja 1913, joihin osallistui myös muita kuin saksalaisia taiteilijoita, muun muassa Robert Delaunay, Vladimir ja David Burljuk, säveltäjä Arnold Schönberg, Georges Braque, Lyonel Feininger, Roger de la Fresnaye, Kazimir Malevitš, Pablo Picasso, Henri Rousseau ja Maurice de Vlaminck. Eräs osallistujista oli Paul Klee.

Ryhmän julkaisu oli nimeltään Der Blaue Reiter Almanach. Venäläinen muusikko ja säveltäjä Thomas de Hartmann, kirjoitti julkaisuun vuonna 1912 artikkelin ‘On Anarchy in Music.’ Ryhmän ohjelma perustui primitivismiin käsitteellisesti älyllisenä mutta vaistonvaraisesti sovellettuna, lasten taiteen soveltamiseen inspiraation lähteenä ja abstrakteihin muotoihin sekä viivan ja värin symbolisiin ja psykologisiin ominaisuuksiin.

Ekspressionismi kirjallisuudessa

Kirjallisuudessa sisäisen kokemuksen ilmentämisen vaatimus merkitsi kapinaa naturalistista todellisuuden jäljentämistä vastaan. Ekspressionistiseen kirjallisuuteen kuului voimakas ilmaisu, provokaatio, sokkivaikutelmat sekä protesti pikkuporvarillista moralismia ja väljähtänyttä arvomaailmaa vastaan. 

Georg Trakl (1887 – 1914), saksankielisen ekspressionismin merkittävin edustaja.


Kirjallisuuden ekspressionismi syntyi noin vuonna 1910, ja vahvimmillaan se oli 1920-luvulla. Kirjallisia ekspressionisteja olivat muun muassa Franz Werfel, Gottfried Benn, Georg Trakl ja Alfred Döblin. Myös Franz Kafka ja Hermann Hesse olivat osin ekspressionisteja.


Tekstilähteet
Der Blaue Reiter Wikipedia
Ekspressionismi Wikipedia
Kuvien lähde Wikimedia


Suositut tekstit

Kuva

Tunnelukot