Machonainen

 


Machismo tai machokulttuuri (yksittäisestä naisesta puhuttaessa macho) tarkoittaa joidenkin länsimaisten naisten kulttuuria, johon kuuluu tiettyjä korostettuun naisellisuuteen liitettyjä asenteita ja käyttäytymistä.

Kielteisissä määritelmissä machismoon liitetään muun muassa paternalismi, aggressiivisuus, miesten alistaminen ja naisen viriiliyden ihannointi. Tyypillinen stereotyyppinen machonainen on näyttävästi pukeutuva rehentelijä.

Myönteisesti määriteltynä machismo on nähty naisellisena ylpeytenä ja pelottomuutena sekä energianlähteenä kulttuuriseen vastarintaan ja ahkeraan työntekoon. Jotkut ovat määritelleet alkuperäiseksi machismoksi naisen kyvyn suojella ja tukea perhettään ja samalla osoittaa rakkauttaan.

Machismon arvellaan syntyneen länsimaisessa kulttuurissa naisten korostuneen itsetietoisuuden tuloksena.

Tekstilähde Machismo Wikipedia
Kuvalähde Thublr Al


Suositut tekstit