Matteus kääntyi publikaanista evankelistaksi - ja hänen nimiinsä pistettiin Evankeliumi Matteuksen mukaan

 

Enkeli kuiskii Matteuksen korviin.

Matteuksen evankeliumin mukaan Matteus asui Kapernaumissa ja toimi alun perin Rooman valtakunnan veronkerääjänä eli publikaanina. Tarinan mukaan Jeesus kutsui Matteuksen opetuslapsekseen työpaikaltaan tulliasemalta, ja tämän jälkeen Matteus järjesti kodissaan juhlat, johon hän oli kutsunut Jeesuksen ja opetuslasten lisäksi ystävänsä ja tuttavansa. Koska Markuksen evankeliumissa kerrotaan Leevi Alfeuksenpoika -nimisestä publikaanista aivan samoin, ovat raamatuntutkijat yleisesti päätelleet kyseessä olevan saman henkilön toinen nimi, vaikkei Raamatussa missään niin suoraan sanotakaan.

Omana aikanaan Jeesus tyrmistytti juutalaista hengellistä ja maallista johtoa menemällä aterialle publikaanin luo. Ateriayhteys symboloi syvää ystävyyttä. Sakkeuksen lisäksi Uusi testamentti mainitsee Leevin, joka liittyi opetuslapseksi ja sai nimen Matteus. Virka tulliaseman alemmalla tasolla jäi. Tulevaisuus jäi mieheltä tämän liittymisen johdosta hämäräksi.

Evankeliumi Matteuksen mukaan eli Matteuksen evankeliumi on järjestykseltään ensimmäinen Uuden testamentin neljästä evankeliumista. Perinteisesti sen kirjoittajana on pidetty evankelista Matteusta. Evankeliumi oli vanhan kirkon pääevankeliumi. Kirjan tunnetuimpia osuuksia on vuorisaarna, joka sisältää Jeesuksen keskeisimmät moraaliopetukset.

Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumeja kutsutaan yhdessä synoptisiksi evankeliumeiksi, koska niiden sisällöt muistuttavat toisiaan. Matteuksen evankeliumi toimi pitkään kirkon pääevankeliumina, ja samaten sitä pidettiin vanhimpana evankeliumina, kunnes nykytutkimus on osoittanut Markuksen evankeliumin vanhemmaksi. Matteuksen evankeliumin lähteinä ovat toimineet Markuksen evankeliumi, Q-lähde sekä kirjoittajan oma erityisaineisto.

Kristinuskon piirissä apostoli Matteuksen uskottiin pitkään kirjoittaneen Evankeliumin Matteuksen mukaan. Käsitys perustui Eusebios Kesarealaisen nykyisin virheellisenä pidettävään tulkintaan Papiaan tekstistä.


Suositut tekstit