Filosofia on alkanut reduktiosta

 


Filosofisena terminä reduktio tarkoittaa ylemmän tason kokonaisuuden palauttamista sen johonkin alemman tason kokonaisuuteen ja sen analysoimista alemman tason avulla. Ontologisessa reduktiossa palautettu ylemmän tason kokonaisuus käsitetään alemman tason kokonaisuudeksi, johon se palautuu. 

Filosofia on alkanut reduktiosta - esisokraatikot, kuten Thales, esittivät reduktionistisia väitteitä ("kaikki on vettä"). Reduktio on jonkin ilmiön ymmärtäminen toisen ilmiöjoukon ilmiönä.

Reduktio ajatellaan yleensä karkeana yksinkertaistuksena. Esimerkkinä voi mainita inhimillisten motivaatioiden monimutkaisen verkoston reduktion darwinilaiseksi selviytysmisvaistoksi. Reduktiota on kitenkin usein hyötyä eikä se välttämättä yksinkertaista asioita tarpeettomasti. 

Tekstilähteet
Filosofia reduktio - Tieteen termipankki
Reduktio Wikipedia
Kuvalähde Reductionism and the Deficiency Mentality Youtube


Suositut tekstit

Kuva

Tunnelukot