Sanna Kannasto “A priest for the modern day”

 Sanna Kannasto “Food for the soul.” “A priest for the modern day.” “The best and wisest speaker around.” “a dangerous radical.” 

Sanna Kannasto (1878 Ylihärmä – 1968 Kanada) oli suomalaissyntyinen sosialisti ja naisasianainen, joka vaikutti kanadansuomalaisessa työväenliikkeessä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Maan viranomaiset pitivät häntä yhtenä maan vaarallisimmista agitaattoreista. 

Kannastosta tuli 1908 kanadansuomalaisten sosialistien ensimmäinen palkattu poliittinen toimitsija. Hänen tehtävänään oli saada suomalaiset työläiset liittymään Kanadan sosialistiseen ja myöhemmin Kanadan sosiaalidemokraattiseen puolueeseen. 

Kannaston johdolla perustettiin 1911 Kanadan Suomalainen Sosialistinen Järjestö johon parin kuukauden kuluessa liittyi yli 1 500 jäsentä. Hän jatkoi puhujamatkoja ympäri Kanadaa ja perusti paikallisosastoja, myi aatteellista kirjallisuutta ja kannusti työläisiä vaatimaan parempia työolosuhteita ja palkkoja. 

Kannisto puhui naisille myös sukupuolten tasa-arvosta ja heidän asemastaan sosialistisessa työväenliikkeessä sekä kävi myös henkilökohtaisia keskusteluja muun muassa avioliitosta ja ehkäisystä. Kannasto onnistui parin vuoden aikana saamaan yli 500 naisjäsentä. Suositut tekstit

Kuva

Tunnelukot