Sotilasstrategi John Boyd arvioi muun muassa Maoa, Sun Tzuta ja Engelsiä

 


John Boyd (1927 – 1997) oli yhdysvaltain ilmavoimien hävittäjälentäjä ja Pentagonin konsultti 1900-luvun jälkipuoliskolla. Hänen teorioillaan on ollut suuri vaikutus muun muassa sotilasstrategioissa ja -suunnittelussa. Boyd vaikutti taustalla Persianlahden sodassa toteutettuun strategiaan ja taktiikkaan. 

Boyd käsittelee kirjoituksissaan laajasti taktiikkaa, operaatiotaitoa, strategiaa, salamasotaa, sissisotaa, sotahistoriaa (syvällisesti), sodankäynnin fyysistä, henkistä ja moraalista ulottuvuutta, tiedettä, evoluutiota jopa eloon jäämisen periaatteita. Boyd arvioi muun muassa Sun Tzuta, Napoleonia, Jominia, Clausewitzia, Karl Marxia, Engelsiä, Maoa, Tšingis-kaaniia; heidän sotilaallista ajatteluaan, sen puutteita tai loistavia oivalluksia.

Boyd päätyi jatko-opintojen jälkeen fysiikkaan perustuvaan ilmataisteluiden teoriaan (Energy Maneuverability Theory, EM- teoria). Käytettäessä kyseistä teoriaa venäläisiin koneisiin, todettiin ne 1960-luvulla kaikki liikehtimiskyvyltään, siis kaksintaistelussa, yhdysvaltalaisia paremmiksi. Lopulta kyseistä teoriaa käytettiin F-15- ja etenkin F-16-koneen kehittämiseen.

Osallistuminen A-10-panssaritorjuntakoneen kehittämiseen vei Boydin maasodankäynnin tutkimiseen. Syntyi ketju A-10 - II MS:n saksalaiset panssarintorjunta-lentokoneet (Stuka 37 mm:n tykeillä) - Saksan salamasotadoktriini - sen perusta I MS:sta - teollistumisen sodankäynti - Napoleon - ...mongolit ... - Sun Tzu. Boyd havaitsi sodankäynnin jatkuvuuden keskeisiä osia Sun Tzusta nykyaikaan.

Boydin mukaan oleellista on kyky toimia muuttuvissa olosuhteissa. Oleellista on siis kyky oppia ja sopeutua. Tätä varten Boyd kehitti käsitteellisen spiraalin. Boyd oli sotilasarvoltaan eversti.

Tekstilähteet ja lisätietoja aiheesta 
John Boyd (military strategist) Wikipedia engl
John Boyd Wikipedia
Kuvalähde ja kuvan tiedot Wikimedia


Suositut tekstit

Kuva

Tunnelukot