Rooman valtakunnan alempiarvoiset Plebeijit maksoivat pääosan veroista - yhteiskuntaluokka on periytynyt länsimaiseen yhteiskuntaan

 

Leivän jakaminen plebeijille Rooman valtakunnassa, fresko.

Plebeijit olivat alempi Rooman valtakunnan kahdesta yhteiskuntaluokasta (toinen oli patriisit). He olivat vapaita, mutta jos he eivät maksaneet esimerkiksi velkojaan, he saattoivat joutua orjiksi tai jotkut ryhtyivät orjaksi vapaaehtoisesti. Ylempi yhteiskuntaluokka olivat patriisit. Blebeijillä ei ollut samanlaisia oikeuksia kuin patriiseilla, mutta heidän oikeutensa eivät olleet yhtä huonot kuin orjilla. Avioliittoja luokkien välillä sallittu ennen vuotta 445 eaa. 

Plebeijit olivat tavallista työtätekevää kansaa. Luokkaan kuuluivat köyhät talonpojat, pienkauppiaat ja käsityöläiset. Plebeijit vastasivat pääosin sotarasituksesta. Eli useimmat legioonalaiset olivat plebeijien ryhmästä. Plebeijit maksoivat pääosan valtion veroista. Plebeijillä saattoi olla ylempiarvoinen patriisi suojelijanaan. 

Plebeiji-yhteiskuntaluokka on periytynyt tämän päivän länsimaiseen yhteiskuntaan tietyin muodonmuutoksin.

Tekstilähteet Plebeijit WikipediaSuositut tekstit

Kuva

Tunnelukot