Ryhmädynamiikka

 Ryhmädynamiikka on käsite, joka sisältää ryhmän kommunikaatioprosessit ja vuorovaikutusmallit mukaan lukien ihmisten välisen vetovoiman. Lisäksi ryhmädynamiikan määrittelyyn kuuluu sosiaalinen liittyminen ja vaikutus, normit, roolit, status, valta ja sen käyttö sekä ryhmäkulttuuri.

Ryhmädynamiikka tarkoittaa ryhmän jäsenten erilaisten luonteenpiirteiden ja toimintamallien sopimista muiden ryhmäläisten luonteenpiirteisiin ja toimintamalleihin. Jos ryhmädynamiikka on ryhmässä hyvä, voidaan olettaa myös ryhmän työn tulosten olevan hyviä heidän omaan taitotasoonsa verrattuna.

Ryhmädynamiikka tarkoittaa myös ryhmän kehitysvaiheiden sekä ryhmän jäsenten välisen ja ryhmien välisen vuorovaikutuksen kuvaamista ja analysointia. Ryhmän syntyminen ei tapahdu hetkessä, vaan ryhmän syntymisprosessi (ryhmäytyminen) vie aikaa.


Suositut tekstit

Kuva

Tunnelukot