Naiskirjoitus | Hélène Cixous

 

Hélène Cixous kuvattuna vuonna 2011.

Naiskirjoitus (ransk. écriture féminine) on kirjallisuudentutkimuksen termi, joka tarkoittaa eri teorioiden mukaan hieman eri asioita, mutta paneutuu yleisesti ottaen naisen seksuaalisuuteen ja kirjoitustapaan ja pyrkii kumoamaan miehisen kielen. Naiskirjoitus on eri asia kuin naiskirjallisuus. Termiä käytti ensimmäisen kerran Hélène Cixous vuonna 1976 julkaistussa teoksessaan The Laugh of the Medusa, mutta Virginia Woolf kehitteli jo vuonna 1919 teorian aiheesta. Ainakin Marguerite Duras ja Clarice Lispector ovat soveltaneet teoksissaan naiskirjoitusta.

Hélène Cixous (s. 1937) on ranskalainen filosofi, feministi ja kirjailija. Hänen laaja tuotantonsa käsittää yli kahdeksankymmentä teosta näytelmä- ja romaanikirjallisuudesta filosofiaan, runouteen ja esseistiikkaan. Häntä pidetään yhtenä jälkistrukturalistisen feministisen teorian perustajista Luce Irigarayn ja Julia Kristevan ohella.

1970-luvulla Cixous alkoi kirjoittaa sukupuolen ja kielen välisestä suhteesta. Muiden poststrukturalististen feministien tavoin hän katsoo, että sukupuolisuutemme on sidoksissa tapaan, jolla kommunikoimme yhteisössä. Cixous'n pitkäaikainen läheinen ystävä ja yhteistyökumppani, filosofi Jacques Derrida piti Cixous'ta merkittävimpänä elossa olevana ranskalaiskirjailijana. Cixous on kirjoittanut paitsi Derridasta myös muun muassa James Joycesta, Clarice Lispectorista, Marina Tsvetajevasta, Maurice Blanchot'sta, Ingeborg Bachmannista, Thomas Bernhardista, Franz Kafkasta, Heinrich von Kleistista, William Shakespearesta ja antiikin tragedioista.

Cixous'lla on ollut kansainvälisesti keskeinen ja näkyvä asema feministisen ajattelun kehityksessä, ensi sijassa sukupuolieron feminismin mutta myös queerin ja antikoloniaalisen ajattelun muovautumisessa. Hän on kokeellisen Paris 8 -yliopiston perustajajäseniä, jonne hän on myös luonnut naistutkimuskeskuksen (nykyisen sukupuolentutkimuksen laitoksen), jossa voi ensimmäisenä sukupuolentutkimuksen laitoksena Euroopassa suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon.

------------------
Suositut tekstit

Kuva

Tunnelukot