Eksentrismi | Tavallisuudesta poikkeava

 Eksentrismi tarkoittaa tavallisuudesta poikkeavaa, outoa ja erilaista käyttäytymistä, toimintaa ja/tai tyyliä. Eksentrikko taas on henkilö, joka ei toimi vallitsevien normien ja yhteisön käyttäytymistapojen mukaan, vaan toimii individualistisen itsenäisesti.

Keskiaikaisen latinan sana eccentricus on johdettu kreikan sanasta ekkentros, joka tarkoittaa keskiön ulkopuolella olevaa. Eksentrisyys yhdistetään usein nerokkuuteen, älylliseen lahjakkuuteen tai luovuuteen. Usein muut ihmiset hahmottavat yksilön eksentrisen käyttäytymisen tämän yksilöllisen älykkyyden tai luovuuden ulkoiseksi ilmentymäksi.

Skotlantilainen lääkäri David Joseph Weeks (s. 1944) on perehtynyt erityisesti eksentrismiin. Hänen mukaan on olemassa 15 tyypillistä eksentrikon piirrettä, joita ovat muun muassa sopeutumattomuus, luovuus, vahva uteliaisuus ja puutteet oikeinkirjoituksessa.

Tekstilähde Wikipedia


Suositut tekstit

Kuva

Tunnelukot