Mitä tiedämme, on keskustelun ja sosiaalisten käytäntöjen tulosta - Richard Rorty

 


Richard Rorty (1931–2007) oli amerikkalainen filosofi, joka vaikutti sekä filosofian historian että nykyisen analyyttisen filosofian parissa. Hänen ajattelunsa oli ikonoklastista ja käytännöllistä, ja hän suhtautui skeptisesti järjestelmiin, jotka väittivät tarjoavansa vastauksia. Rorty näki tieteelliset ja esteettiset koulukunnat pikemminkin sanastoina kuin välttämättöminä totuuden polkuina.

Rorty esittää käsitteen “ironismi”, jossa ihmiset ovat täysin tietoisia siitä, että heidän tietonsa riippuu ajastaan ja paikastaan historiassa. Vaikka he ovat etääntyneitä omista uskomuksistaan, tietyt uskomukset voivat silti ohjata toimintaa ja olla heille arvokkaita, vaikka ne perustuisivatkin sattumanvaraisiin historiallisiin olosuhteisiin.

Yksi Rortyn vaikutusvaltaisimmista teoksista on “Philosophy and the Mirror of Nature” (1979), jossa hän kritisoi filosofian perinteistä käsitystä havainnon edustamisesta ja totuuden vastaavuusteoriasta. Sen sijaan hän rakentaa filosofiansa filosofien kuten Quinen, Sellarsin ja Donald Davidsonin töiden pohjalta. Rorty väittää, että tieto on sisäinen ja kielellinen asia, ja se liittyy vain omaan kieleemme. Se mitä tiedämme, on keskustelun ja sosiaalisten käytäntöjen tulosta. Hän korostaa, että kieli koostuu väliaikaisista ja historiallisista sanastoista, ja siksi myös totuudet ovat ihmisten luomia. 

Tekstilähde Wikipedia
Kuvalähde Pinterest


Suositut tekstit

Kuva

Tunnelukot